Latvijas Nodokļu Maksātāju
Tiesību Asociācija

Sekmēsim nodokļu maksātāju tiesību un likumisko interešu ievērošanu, kā arī,
veicināsim nodokļus regulējošo normatīvo aktu godprātīgu piemērošanu.
Vairāk...

Laipni lūdzam

Biedrība “Latvijas nodokļu maksātāju tiesību asociācija” (NMTA) ir brīvprātīga, patstāvīga, neatkarīga, nevalstiska un nepolitiska personu apvienība, kuras galvenais mērķis ir nodokļu maksātāju tiesību un likumisko interešu ievērošanas nodrošināšana.
NMTA 2008.gadā dibinājuši nodokļu, finanšu un tiesību profesionāļi, kā arī uzņēmēji un tajā var iestāties jebkura fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot rakstisku pieteikumu (skatīt „Iestāties”).
NMTA darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par biedrībām un nodibinājumiem” un Biedrības statūtiem (skatīt „Iestāties”).
NMTA ir Eiropas nodokļu maksātāju asociācijas (Taxpayers association of Europe) biedrs.
Taxpayers Association of Europe https://www.taxpayers-europe.org/
Lasīt tālāk...

Asociācijas mērķi

- Sekmēt nodokļu maksātāju tiesību un likumisko interešu ievērošanu.
- Veicināt nodokļus regulējošo normatīvo aktu godprātīgu piemērošanu.
- Veicināt sabiedrības izglītošanu par finanšu un nodokļu jautājumiem.
- Nodrošināt konstruktīvu sadarbību starp sabiedrību un valsts institūcijām.
- Veicināt nodokļu maksātāju saistību izpildes un normatīvās vides uzlabošanu.
- Izstrādāt ieteikumus normatīvo aktu projektiem un līdzdarboties to izskatīšanā.
- Iesaistīt sabiedrību nodokļu un finanšu tēmas aktualizēšanā un savu interešu aktīvā pārstāvībā.
Lasīt tālāk...

Iestāties

Biedrībā “Latvijas nodokļu maksātāju tiesību asociācija” (NMTA) var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot rakstisku pieteikumu (skatīt „Pieteikuma forma”)
Lēmumu par biedra uzņemšanu pieņem NMTA valde, kas pieteikumu izskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža.
Lasīt tālāk...

Mūsu partneri

Kā mūs atrast

Biedrība “Latvijas nodokļu maksātāju tiesību asociācija”

Reģistrācijas numurs: 40008127201

Juridiskā adrese: Ģertrūdes iela 20-6a, Rīga, LV-1011

Tālr. +371 27889988

Norēķinu konts: LV29UNLA005001250421

Banka: AS SEB Banka, UNLALV2X

Kontaktpersona: valdes priekšsēdētāja Dana Muceniece

E-pasts: dana.muceniece@taxpayers-latvia.lv 

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.