IIN piemērošana azartspēļu laimestiem atbilst Satversmei

Ar Satversmes tiesas 2024. gada 13. jūnija spriedumu lietā Nr. 2023-33-01 likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8. panta trešās daļas 20.4 punkta un 9. panta pirmās daļas 5. punkta normas, kas nosaka pienākumu maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) no izložu un azartspēļu laimestiem, kuru kopsumma pārsniedz 3000 euro gadā, bez tiesībām atskaitīt ar azartspēlēm saistītos izdevumus, par atbilstošām Satversmei.

Spriedumā atzīts, ka apstrīdētajās normās ietvertajam pamattiesību ierobežojumam ir gan fiskāla, gan regulatīva funkcija, proti, IIN noteikšana no izložu un azartspēļu laimestiem ir vērsta uz izložu un azartspēļu atkarības mazināšanu.

Tiesa atzinusi, ka spēlētājs, veicot iemaksas dalībai spēlē, maksā par izklaides pakalpojumu, un tā rezultātā iegūtais laimests faktiski ir jauns spēlētāja ienākums. Tādēļ izdevumi par dalību spēlē nav uzskatāmi par līdzekļiem, kas ieguldīti šī ienākuma gūšanai.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.