Par mums

Biedrība “Latvijas nodokļu maksātāju tiesību asociācija” (NMTA) ir brīvprātīga, patstāvīga, neatkarīga, nevalstiska un nepolitiska personu apvienība, kuras galvenais mērķis ir nodokļu maksātāju tiesību un likumisko interešu ievērošanas nodrošināšana.

NMTA 2008.gadā dibinājuši nodokļu, finanšu un tiesību profesionāļi, kā arī uzņēmēji un tajā var iestāties jebkura fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot rakstisku pieteikumu (skatīt „Iestāties”).

NMTA darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par biedrībām un nodibinājumiem” un Biedrības statūtiem.

NMTA ir pievienojusies 2005.gada 15.jūnijā Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandam un līdzdarbojas šī pasākuma īstenošanā.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.