Finanšu ministrija sagatavojusi jau trīs apkopojumus par iespējamiem nodokļu izmaiņu scenārijiem

Š.g. maijā Finanšu ministrija publiskojusi dokumentu “Nekustamā īpašuma objektu aplikšanas ar nodokļiem izvērtējums un tālākie rīcības scenāriji”, kurš papildinājis 2023.gada nogalē sagatavoto dokumentu “Uzņēmumu ienākuma nodokļa reformas ietekmes izvērtējums 2018-2023 un piedāvātais tālākās rīcības scenārijs” un 2024.gada aprīlī publiskoto “Darbaspēka izmaksu esošās situācijas novērtējums un priekšlikumi tālākai rīcībai”.
Visi izvērtējumi ir pieejami Finanšu ministrija mājaslapas sadaļā “Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu izstrādes materiāli”.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.