LatvianEnglishRussian
Drukāt
PDF

Izstāšanās vai izslēgšanas kārtība

Biedrs var jebkurā laikā izstāties no biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.

Biedru var izslēgt no NMTA ar valdes lēmumu, ja:

  • biedrs vairāk kā 6 (sešus) mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
  • biedrs nepilda NMTA biedru sapulces vai valdes lēmumus;
  • biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
  • biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar NMTA statūtos noteikto, vai veic darbības, kas nav savienojamas ar NMTA mērķiem vai pārkāpj vispāratzītas ētikas normas.