LatvianEnglishRussian
Drukāt
PDF

Iestāšanās maksa un biedru nauda

Saskaņā ar NMTA statūtiem Asociācijas biedri maksā vienreizēju iestāšanās maksu, iestājoties Asociācijā, un biedru naudu vienu reizi ceturksnī. Šo maksājumu apmēru un nomaksas termiņus nosaka Asociācijas valde un apstiprina Asociācijas biedru sapulce.

Asociācijas valde ir tiesīga pieņemt lēmumu par pilnīgu vai daļēju atbrīvošanu no biedra naudas vai iestāšanās naudas samaksas par Asociācijas biedra (biedra kandidāta) īpašiem nopelniem un ieguldījumu Asociācijas darbībā vai mērķu sasniegšanā.

Atbilstoši Asociācijas valdes lēmumam (apstiprināts Asociācijas biedru sapulcē 2014.gada 28.martā, prot. Nr.1) noteikta biedra naudu 15 eiro ceturksnī (maksājama par kārtējo ceturksni līdz ceturkšņa pirmā mēneša 15.datumam), savukārt iestāšanās maksu nolemts nenoteikt.