LatvianEnglishRussian

Diskusija "Eiropas Savienības darbība ēnu ekonomikas samazināšanā - iespējas Latvijai"

Latvijas Nodokļu Maksātāju Tiesību asociācija (NMTA) 2013.gada 6.novembrī ES mājā rīkoja apaļā galda diskusiju, pārrunājot Eiropas Savienības jaunākās iniciatīvas cīņā pret krāpšanu nodokļu jomā, nodokļu nemaksāšanu un kontrabandu. Tika analizētas Latvijas jau ieviestās likumdošanas u.c. iniciatīvas, to rezultāti un ietekme uz biznesa vidi, t.sk. godprātīgiem uzņēmējiem, kā arī situācija Latvijā kontekstā ar citām ES dalībvalstīm un plānotajām iniciatīvām ES kopumā. Diskusijas pamats - Eiropas Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei – EK Rīcības plāns, kā pastiprināt cīņu pret krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.

Pasākuma mērķis bija vērtēt optimālākos risinājumus, kā nodrošināt efektīvu cīņu pret krāpšanu nodokļu jomā, nodokļu nemaksāšanu un kontrabandu, pēc iespējas mazāk ierobežojot godprātīgus nodokļu maksātājus.

Kā situācijas risinājumus debates dalībnieki atbalstīja gan nodokļu sloga pārdali, gan administratīvā sloga samazināšanu, gan priekšrocību atjaunošanu godprātīgiem nodokļu maksātājiem līdzdalībai publiskajos iepirkumos. Tika diskutēta arī iespēja Latvijai saņemt ES līdzfinansējumu muitas kontroles pasākumu pastiprināšanai, jo muitas jomā liela daļa VID resursu tiek tērēti, lai apkarotu citu, daudz turīgāku, ES dalībvalstu tirgiem paredzētu akcīzes preču kontrabandu, un sakarā ar nesen pieņemto Tabakas produktu direktīvu šī problēma kļūs vēl aktuālāka.

Diskusijā piedalījās NMTA vadītāja Dana Muceniece, EP deputāts Kārlis Šadurskis, Finanšu ministra padomnieks Reinis Strolis, VID ģenerāldirektore Ināra Pētersone, RTU profesors Kārlis Ketners, Starptautisko Ekonomisko Sakaru un Muitas institūta docents Māris Jurušs, LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš, Latvijas Degvielas Tirgotāju Asociācijas prezidents Ojārs Karčevskis un Philip Morris Latvia korporatīvo attiecību vadītājs Juris Stinka, kā arī citi akadēmiskās un biznesa vides pārstāvji.

Prezentācijas materiāli:

Nodokļu politika 2013 1    |     Nodokļu politika 2013 2    |    Tax fraud and evasion    |    NMTA

 

Par mums īsumā

Biedrība “Latvijas nodokļu maksātāju tiesību asociācija” (NMTA) ir brīvprātīga, patstāvīga, neatkarīga, nevalstiska un nepolitiska personu apvienība, kuras galvenais mērķis ir nodokļu maksātāju tiesību un likumisko interešu ievērošanas nodrošināšana.

NMTA 2008.gadā dibinājuši nodokļu, finanšu un tiesību profesionāļi, kā arī uzņēmēji un tajā var iestāties jebkura fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot rakstisku pieteikumu (skatīt „Iestāties”).

NMTA darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par biedrībām un nodibinājumiem” un Biedrības statūtiem (skatīt „Iestāties”). 

 

 

Aptauja

Vai nodokļi Latvijā ir adekvāti?